Bli medlem

Som medlem väljer du hur aktiv du själv vill vara i föreningen. Vill du bara komma och umgås och spela gör du det. Men du kan om du vill även ansvara för någon träff eller aktivitet utifrån ditt eget specialintresse.

Vi har öppna verksamhetsplaneringsträffar ett par gånger per år dit alla medlemmar är välkomna med sina idéer. 

Anmälan och avgift

Avgift: Under 25 år = 20 kr, över 25 år = 100 kr.
Anmäl dig via http://forening.sverok.se/meetageek
samt betala in medlemsavgiften till föreningens bankgiro: 683-6282 alternativt föreningens swishnummer: 123 566 42 30.

Kontakta oss gärna om du har frågor på info@meetageek.se

Förlängt medlemsskap 2020-2021

På grund av covid-19 förlänger vi medlemskapet för alla medlemmar 2020 så det dessutom täcker hela 2021. Detta eftersom vi fått ställa in majoriteten av våra fysiska nördhäng under 2020. 

- Om oss »