Bli medlem

Som medlem väljer du hur aktiv du själv vill vara i föreningen. Vill du bara komma och umgås och spela gör du det. Men du kan om du vill även ansvara för någon träff eller aktivitet utifrån ditt eget specialintresse.

Medlem

Vi har öppna verksamhetsplaneringsträffar ett par gånger per år dit alla medlemmar är välkomna med sina idéer. 

Avgift 2019: Under 25 år = 20 kr, över 25 år = 100 kr.
Anmäl dig via http://forening.sverok.se/meetageek
samt betala in medlemsavgiften till föreningens bankgiro: 683-6282.

Kontakta oss gärna om du har frågor på info@meetageek.se

- Om oss »