Figurspelare, se hit!

Under våren 2020 kommer vi att arrangera en liga inom ett specifikt figurspel. Då det är många olika figurspel som spelas kommer vi behöva medlemmarnas hjälp med att bestämma vilket spel som ligan ska spelas i, vi kommer därför att genomföra en omröstning...

Omröstningen kommer gå till på så vis att varje medlem som är intresserad av detta kommer få rösta på 3 olika figurspel i rangordning.
Det spel man helst vill ska spelas i ligan lägger man som första val sen andra och tredje valet. Förstahandsvalet får 15 poäng, andra får 10 och tredje får 5. Det val som får flest poäng när rösterna är räknade är det som kommer spelas under föreningens första figurspels-liga.

Vidare information om regler för ligan samt krav för att delta kommer när vi vet vilket spel och hur det ska läggas upp.

Röstningen kommer ske fram till sista december.
Maila in din röst till nystrom.linus@gmail.com

« Öppet verksamhetsmöte - God jul, vi ses igen nästa år! »