Extra insatt årsmöte 19/4

Under förenings årsmöte den 21 mars ålades styrelsen att skriva om förslaget till nya stadgar. Styrelsen har nu gjort detta och kallar därför till ett extra insatt årsmöte för att föreningen skall kunna ta ställning till och rösta för det nya stadgeförslaget. Nedan hittar du dagordning för mötet, förslaget som är uppe för omröstning, samt möteslänken till Teams.

Här hittar du handlingarna för mötet: 

Dagordning
Stadgeförslag
 

Microsoft Teams-möte 19 april 19.00
Anslut på din dator eller mobilapp 
Klicka här för att delta i mötet.

« Årsmöte 21 mars 2021 -